Tin tức mới
Lò trung tần KGPS
Lò trung tần KGPS

Lò trung tần KGPS

Giá: 0 VNĐ
Còn hàng

 

 

 

Sản phẩm trong nhóm

Lò 16 KVA, 26 KVA

Tần số 25~40KHz

Giá:
0 VNĐ
Còn hàng

Lò 50 KVA

Giá:
0 VNĐ
Còn hàng

Lò 60KVA -

Tần số : 15-35KHz

Giá:
0 VNĐ
Còn hàng

Lò 80 KVA

Tần số : 15 ~ 35 KHz

Giá:
0 VNĐ
Còn hàng

Lò 120 KVA

Tần số : 15~35 KHz

Giá:
0 VNĐ
Còn hàng

Lò 160KVA

Tần số 15~35KHz

Giá:
0 VNĐ
Còn hàng

Lò 300KVA -tần số 15~35 KHz

Giá:
0 VNĐ
Còn hàng

Chuyên dùng cho tôi sản phẩm với yêu cầu cao và nhanh . 

Giá:
0 VNĐ
Còn hàng

Lò cao tần 25 KVA 

Tần số : 25~80KHz

Giá:
0 VNĐ
Còn hàng

Lò cao tần 40 KVA

Tần số : 25~80KHz

Giá:
0 VNĐ
Còn hàng

Lò cao tần 60KVA

Tần số : 25~80 KHz

Giá:
0 VNĐ
Còn hàng

Lò trung tần KGPS-350KVA

Giá:
0 VNĐ
Còn hàng